Kirkens nødhjelps fasteaksjon 31. mars


Meld deg som bøssebærer !
Mail: hb463@kirken.no

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon

Fasteaksjonen - Norges nest største innsamlingsaksjon

«Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.

For hver krone som er samlet inn kan vi hjelpe de som trenger det aller mest. Til sammen har det så langt blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.

De siste årene har innsamlingsresultatet fra Fasteaksjonen ligget på rundt 35 millioner kroner. Det utgjør omtrent en tredjedel av Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsbudsjett. Mens mange av tilskuddene til Kirkens Nødhjelps arbeid er øremerket til bestemte formål som er avhengige av skiftende politiske prioriteringer, er gavene fra Fasteaksjonen frie midler. Dette gir organisasjonen større forutsigbarhet, fleksibilitet og muligheter til å igangsette store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer.

Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. Hvert år setter vi også søkelyset på noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.» https://www.fasteaksjonen.no/om-fasteaksjonen/

I Hundvåg menighet arrangeres fasteaksjonen tirsdag 31. mars, og du oppfordres til å være med på bøsseinnsamlingen.

Ta kontakt med ungdomsdiakon Hildegunn Brune hb463@kirken.no hvis du vil

  • Gå med bøsse?
  • Være med å registrere bøssebærere?
  • Bidra på kjøkkenet med kaffekoking slik at bøssebærerne får litt servering når de kommer tilbake?

Fastetids materiell skal ligge tilgjengelig i gangen i Hundvåg Kirke.

Meld deg som bøssebærer!

Kontakt:


Ungdomsdiakon
Hildegunn Brune
51 85 44 58
455 19 887
Send e-post

Tilbake