Menighetsbladet


 

Det er dessverre kommet inn feil liste på Livets gang i 2 nr. av Øyane menighetsbladet.
Dette blir rettet opp i neste nr.

Det er også en feil i teksten om Madagaskar. De har fått 250000 vaksine doser, ikke  2500 som står i bladet.

Vi beklager dette.

Tilbake