Åpent kirkemøte i St.Petri kjelleren


Åpent møte for alle interesserte om arbeidet med ny kirkeordningen,

onsdag 29. januar i St Petrikjelleren kl. 1945.

 

Kirken står overfor endringer og utfordringer knyttet til ny lov om trossamfunn og arbeidet som pågår med tanke på ny kirkelig organisering.

Hvordan vil dette påvirke kirke og menighetsliv i framtiden?

«Finner vi en modell som Kirkerådet kan anbefale, blir det en bred høring i 2021 før behandling på Kirkemøtet i 2022. Målet vårt er å drive så kostnadseffektivt som mulig og frigi mest mulig ressurser til kirkens kjernevirksomhet lokalt. Vi har også et potensiale i å skape enda bedre tverrfaglig ledelse av arbeidet i menighetene.», uttaler direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nielsen.

Åpen Folkekirke inviterer til et åpent møte onsdag 29. januar kl. 1945 i St. Petrikjelleren.

To velinformerte innledere vil belyse utfordringer og ulike konsekvenser ved ulike veivalg: Betty Haga som har arbeidet både som kirkeverge og viseadministrerende direktør i KA kirkelig arbeidsgiverorganisasjon, og sokneprest i Nedstrand, Dag Tormod Milje, som har hatt verv både som tillitsvalgt for Presteforeningen og nasjonalt hovedverneombud i Den norske kirke (rettsubjektet).

Tilbake