Debattkveld : Er norske politikere imot den barmhjertige samaritan?


Tirsdag 11. februar kl 19.00-20.15 i Hundvåg kirke.

Billetter i salg nå! -  på menighetskontoret eller mail:hundvag.menighet.stavanger@kirken.no

 

Filmsnutt av Arne Viste!

Temakveld om vårt ansvar for papirløse, ureturnerbare flyktninger.

Sett av tirsdag 11. februar kl 19.00-20.15 i Hundvåg kirke.
Inngang kr. 100,-
Billetter i salg nå på menighetens kontor mail: hundvag.menighet.stavanger@kirken.no

Samtale: Nylig ble Arne Viste dømt for å ha gitt arbeid til papirløse. Han og traumepsykiater Jone Schanche Olsen vil fortelle hvilke skjebner det er snakk om.

 

Duell: Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen og Jon Helgheim, stortingsrepresentant (Frp). Hvorfor skal det være ulovlig å hjelpe noen av de aller svakeste i Norge?

Paneldebatt: Er det vilje til å endre lovverket?

Per Olaf Lundteigen, SP
Geir Toskedal, KrF
Sylo Taraku, AP
Eirik Faret Sakariassen, SV

Debattleder: Kristin Aalen

Musikkalsk innslag: Helge Anglevik og Janne Kristine Haukelid Berge.

Arrangør: Hundvåg Menighet

 

Tilbake