Tirsdags bønn


Skriv din bønn eller tenn et lys her: https://be.kirken.no/#!/

 

Grunnet korona, er dette utsatt til noe annet er bestemt fra myndighetene.

Tenn gjerne lys og send en bønn på https://be.kirken.no/#!/
 

Tilbake