Konfirmasjon i Hundvåg


Vi er kjent for et svært bra konfirmantopplegg! Hvert år har vi mange av bydelens niendeklassinger med oss i et spennende og variert opplegg med undervisning, aktivitetsgrupper, gudstjenester og weekend. I undervisningen tar vi opp tema som tro og tvil, hvordan møte livets utfordringer, hvem er vi og hva er vi for andre. Vil du være med?

 

Velg kalender