Vår menighet


Hundvåg menighet har en visjon om mer himmel på jord.

Vi vil være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke,  Vi har et omfattende og mangfoldig arbeid både i og med vårt nærmiljø, rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser.