Onsdagstreff


 

Andre onsdagen i måneden er det onsdagstreff i Hundvåg kirke kl. 11.00.
Mat, prat, dagens tema og utlodning.

Høstens onsdagstreff:

9. September. Magnhild Meltveit Kleppa. " Skjemt og alvor frå eit politisk liv."

7.Oktober. Børge Tjessem: Synger fra egne og andres sanger og viser

11. November - Tema kommer

9. Desember - Tema kommer

Vel møtt

 

Kontakt:


Diakonimedarbeider
Mariann Myklebust Torsteinbø
51 85 44 51
Send e-post

Tilbake