Smågrupper/cellegrupper


 

På grunn av Covid-19 er alle arrangementer avlyst inntil regjeringen og kommunen åpner opp for arrangement og aktiviteter igjen.

Vi oppdaterer her og på facebook siden vår Hundvåg kirke.

 

Cellegruppe/Bibelgruppe/Samtalegruppe

Det finnes flere småfellesskap i soknet. Mange gir uttrykk for at de har glede av å være med i et lite fellesskap hvor man kan dele tro og tvil og hvor man kan dele liv. Smågruppefellesskapene møtes i hjemmene til prat, litt mat og bruker gjerne en bibeltekst som utgangspunkt for samtale. Det er en egen unge-voksne-gruppe for deg mellom 18 og 35 år.

Kunne du tenke deg å være med i en smågruppe, og lurer på hvordan du kan finne ut mer?


 

Kontakt:


Diakonimedarbeider
Mariann Myklebust Torsteinbø
51 85 44 51
Send e-post

Kontakt:


Ungdomsdiakon
Hildegunn Brune
51 85 44 58
455 19 887
Send e-post

Tilbake