Sorgsamtaler


Bilde av en hvit due

Det er tungt å miste en av sine nærmeste.
Sorgen og savnet kan være tung å bære.
Vi ønsker å være tilgjengelige med støtte og hjelp,
og her kan du lese litt om hva kirken tilbyr.

Den første tiden:

Søndagen etter begravelsen, minnes vi den som er gravlagt ved at navnet blir lest opp på gudstjenesten, et lys blir tent og de sørgende blir bedt for.


Enkeltsamtaler:
Du har anledning til å få samtale med prest eller diakon. Du velger selv om du vil ha samtalen hjemme hos deg eller på menighetskontoret.

Både prest og diakon har taushetsplikt.


Samtalegruppe:
Sorg må gjennomleves, og dette kan ta tid.

En samtalegruppe har for mange vært et godt supplement til det nær familie og venner kan gi av støtte og omsorg. En slik gruppe består av mennesker som har opplevd smerten med dødsfall blant sine nærmeste.

Vi har forskjellige typer grupper for voksne, ungdom og barn. Gruppen settes sammen ved behov, og du får gå i gruppe med mennesker er i liknende situasjon som deg. Gruppen ledes av to personer som har opplæring i sorgarbeid, og som har taushetsplikt. 

Les mer om sorggruppetilbudet her: Tilbud om sorggrupper


Når barna sørger..
Barna har også sin sorg som må bearbeides. Vi kan være tilgjengelige for samtale der barna er til stede. Det arrangeres også samtalegrupper for barn, og informasjon om det kan du få på menighetskontoret.

Det finnes litteratur som kan være til hjelp både for deg og for barna. Trykk her eller på bildet nedenfor for å lese om sorggrupper for barn og unge i stavanger kommune.

Allehelgensdag:
Dette er en dag der vi minnes de som er gått bort, og hvor håpet kommer fram gjennom bønner, tekster og preken. På formiddagen er det gudstjeneste i Hundvåg kirke kl. 11:00.

Mellom kl. 13:00 og 19:00 er det åpent i Hundvåg kapell. Her kan du komme innom, tenne lys, få en kopp kaffe og en prat dersom du ønsker det. På kvelden har vi «en kveld for sorg og håp» i Hundvåg kapell kl. 19:30. Alle som har mistet noen i løpet av det siste året, vil få en spesiell invitasjon i forkant av denne søndagen.


Fellessamlinger:
På nyttårsaften er det hvert år en minnestund i gravkapellene og i krematoriet i Stavanger. Dette kunngjøres i avisene.

Relevante lenker:
http://lub.no/
http://www.leve.no/

Ønsker du kontakt med prest eller diakon?
Hundvåg menighetskontor: 51 84 04 00

Kontakt:


Sogneprest
Jan Torrey Jensen
51 84 04 00
970 07 723
Send e-post

Kontakt:


Kapellan
Rivoniaina Razakandriana
51 84 04 00
40 40 60 32
Send e-post

Kontakt:


Ungdomsdiakon
Hildegunn Brune
51 84 04 00
455 19 887
Send e-post

 

Kontakt :

Diakonimedarbeider
Gro Skartveit
Tlf: 99 73 78 17
Send epost

Tilbake
Del