Informasjon om endringer i Hundvåg menighet


Ønsker du ukentlig informasjon på mail om hva som rører seg i menigheten?
Send en mail til: hundvag.menighet.stavanger@kirken.no

 

Her finner du informasjon og endringer om hva som beveger seg i menigheten og staben/ansatte i Hundvåg menighet. 

Nytt for høsten 2019

En samlet menighet - 16. Juni ble Krosshaug menighet og Hundvåg menighet til nye Hundvåg menighet. Det skal fortsatt være gudstjenester både i Hundvåg kirke og på Skeie skole, gudstjenestene er nå delt inn i G1 og G2.
Oversikt finner du på startsiden under kalenderen eller i vårt menighetsblad.

 

Vår Kapellan har sluttet - Vår kapellan Turid Mellemstrand Rabenorolahy hadde avskjed med menigheten
11. august, og vi ønsker henne lykke til i ny jobb som sokneprest i Madlamark menighet.
Vi takker for et flott og godt samarbeid.
Sigve Ims er vikar inntil ny prest er tilsatt. Bispedømmerådet tar sikte på tilsetting i møte 28.oktober.
Sigve har sin første gudstjeneste i Hundvåg Kirke søndag 15.september.

 

Ny kantor-  Vi ønsker Bente Ulvestad velkommen til Hundvåg menighet.
Søndag 20.oktober kl.11.00 er alle velkommen til vigslingsgudstjeneste av vår nye kantor. 

 

 

Tilbake