Informasjon om endringer i Hundvåg menighet


Ønsker du ukentlig informasjon på mail om hva som rører seg i menigheten?
Send en mail til: hundvag.menighet.stavanger@kirken.no

 

Her finner du informasjon og endringer om hva som beveger seg i menigheten og staben/ansatte i Hundvåg menighet. 

Nytt for høsten 2019

En samlet menighet - 16. Juni ble Krosshaug menighet og Hundvåg menighet til nye Hundvåg menighet. Det skal fortsatt være gudstjenester både i Hundvåg kirke og på Skeie skole, gudstjenestene er nå delt inn i G1 og G2.
Oversikt finner du på startsiden under kalenderen eller i vårt menighetsblad.

 

Ny kapellan ansatt i Hundvåg menighet: Rivoniaina Razakandriana, ønsker å kalles Rivo og starter som Kapellan i menigheten fra 4. februar. Han kommer fra stillingen som vikarprest i Tjensvoll menighet.
Vi ønsker han velkommen og gleder oss til han starter og å bli kjent med han i menigheten vår.

Tilbake