Kjære godtfolk


Har du eller din familie lyst til å bidra?

Kjære godtfolk!

Hver eneste dag kommer det meldinger fra krigen i Ukraina og bilder fra nabolandene som tar imot en nærmest uendelig strøm av flyktninger.  Noen av de skal til Norge og noen av de kommer sannsynligvis til Stavanger. Kommunen er foreløpig bedt om å ta imot 750 flyktninger og Thon hotell i Klubbgaten er rigget som flyktningmottak. Etter hvert skal de bosettes rundt i byen og noen vil komme til Hundvåg.  Da trengs det medmennesker som kan være der for dem, og kirke og idrettslag er viktige aktører her! 

Har du eller din familie lyst til å bidra?  Kanskje invitere en familie på middag en dag i uken for å gi dem et nettverk? Eller invitere på tur en vakker vårdag. Eller bidra med noe annet som du kjenner at du er komfortabel med.  Vi vil gjerne vite det allerede nå, så er vi klare den dagen behovet melder seg.  Send en mail til Solveig, sb697@kirken.no og fortell hva du kan bidra med.

Tilbake

Del