1-3: Knøttesang


 

Knøttesang er i gang for høsten og er for barn fra 1-3 år sammen med en voksen, og er annenhver onsdag i Hundvåg kirke kl.17.15-18.15 (oddetallsuker). Oppstart i høst var 28.august.
Ta kontakt om dere ønsker å bli med (kontaktinfo nederst på siden).

På knøttesang starter vi samlingene med en sangstund der vi bruker sang, musikk, rytmer og bevegelser. Vi legger opp til variasjon mellom både kjente og nyere barnesanger, regler og sangleker. Barna vil også bli introdusert for enkle musikkinstrumenter. Knøttesang bygger på samme prinsippet som babysang, tilpasset barnets alder og aktivitetsnivå. Etter sangstunden avslutter vi med å spise kveldsmat sammen.
Opplegget er gratis.

Datoer for høsten 2019 er:
28. august
11. september
25. september
(9. oktober er det høstferie og da er det ikke Knøttesang)
23. oktober
6. november
20. november
4. desember


 

Kontakt:


Trosopplærer
Janne Kristine Haukelid Berge
51 85 44 55
Send e-post

Tilbake