Søndagsskole - Sprell levende & Skattekisten


 

Datoer Våren 2020:

Hundvåg:

26.01- Familiegudstjeneste 
09.02- Søndagsskole 
19.02- Karnevals gudstjeneste 
22.03- Søndagsskole 
29.03- Familiegudstjeneste
13.04- Familiegudstjeneste Hundvåg kapell.
19.04- Søndagsskole
10.05- Søndagsskole 
14.06- Søndagsskole 

Skeie skole:

02.02- Søndagsskole 
01.03- Søndagsskole
15.03- Søndagsskole 
13.04- Familiegudstjeneste Hundvåg kapell.
26.04- Søndagsskole
10.05- Søndagsskole 
24.05- Søndagsskole 
07.06- Familiegudstjeneste 

Vassøy:
 

09.02- Søndagsskole
08.03- Søndagsskole
13.04- Søndagsskole, Høytidsgudstjeneste 2 påskedag
03.05- Konfirmasjonsgudstjeneste
21.06- Søndagsskole, fellesgudstjeneste

 

Kontakt:


Kateket
Asle Valvik
51 85 44 56
Send e-post

Tilbake