Misjonsprosjekt


Madagaskar & Estland

 

Madagaskar:
Hundvåg menighet støtter Hanta og Aina som driver et jordbruk og helsesenter på Madagaskar.  Hanta er lege og driver praksis på landsbygda. Til å begynne med var hun landsbylege og tok imot pasienter i sitt eget hus. Dette er i et område med dårlige veier og ca .5 mil til hovedvei. I dag har de fått bygget et lite sykehus med både strøm(solcellestrøm), vann, dusj og toaletter.  Sykehuset har plass til 6 senger. Utstyr som f.eks. ultralyd, crp, oksygenkonsentrator mm. har kommet på plass etter hvert. Alt dette takket være enkeltgivere fra Norge. Hundvåg menighet er eneste organisajon som støtter prosjektet. Sykehuset får ingen offentlig støtte. Inntekten til drift kommer fra salg av medisiner og avgift for legekonsultasjoner. De som ikke har penger kan betale i kausalia f. eks ris. Jordbruksenteret har og begynt å få litt inntekter av salg av frø og jordbruksprodukter

Etter hvert som sykehuset kom på plass så har pengene også gått til å støtte oppbyggingen av et jordbrukssenteret. Aina er agronom og har driver med oppsøkende arbeid for å veilede bøndene området. Nå bygges opp et undervisningsbygg med overnattingsmuligheter.  Mulighetene for å få til et mer mangfoldig og bærekraftig jordbruk er store. Nesten alle er bønder og driver tradisjonelt jordbruk. De dyrker slik deres forfedre har gjort i alle år og er ofte hemmet av blant annet tabuer. Kompetansebygging er nøkkelen til utvikling og derfor støtter vi også jordbruksenteret. Senteret er i gang med kursing i både helsestell og kurs for bøndene. Etter kursene får de et kompetasebevis. Kommunen heter Anosibe Trimoloharano  og bygda heter Vohitsarahasina

For Hanta og Aina er det et kall å være i Vohitsarahasina.  Begge kunne lett fått jobb i en by hvor betalingsevnen er større, men velger seg å bo blant på landsbygda hvor der ikke er strøm eller andre fasiliteter. I dag har senteret 5 ansatte.

Pengegaver går via menigheten direkte til NGO-kontoen(ikke kommersiell registrert organisajon), som er underlagt kontroll av myndighetene, som krever årlig fremlagt regnskap sammen med økonomiplan for kommende år.

Ønsker dere å støtte prosjektet kan dere bruke menighetens giverkonto som er: 3230 65 73208
Eller vippsnr. 111354 og merk Madagaskar.

Dere kan også gå inn på facebooksiden : Hantas venner

Det er også mulighet å få skattetrekk på enkeltgaver og faste trekk. Husk å merke betalingen med misjonsprosjekt Madagaskar. Ønsker du skattetrekk ta kontakt med menigheten
  

Estland:
Under kommunisttiden ble kirken i Øst-Europa undertrykt og aktivt motarbeidet. Selv om dette er en stund siden, trenger den evangliske lutherske kirke i Estland støttespillere for å «komme på banen» igjen, i et sekularisert land. NMS har både misjonærer og ettåringer i Estland. Hundvåg menighet støtter NMS sitt arbeid i Estland, særlig rettet mot menighetene Mustamäe og Saku. Selv om menighetene begynte nesten fra null for få år siden, har de vokst, bygget ut tilbud til alle aldersgrupper og driver et viktig diakonalt arbeid. Vår støtte bidrar til at flere barn og voksne får et verdig liv. Det handler om både mat og klær, mulighet til positive og trygge fellesskap og til å få høre evangeliet om Jesus.

Konfirmantene i Hundvåg har en gruppe som reiser til Estland, og får bli kjent og møte menighetene i Mustamèe og Sakù.
Menighetene vi støtter er i stor vekst og har fått hvert sitt nytt kirkebygg.
Kirkebyggene trenger støtte for å ferdigstilles 100%, og kan tas i bruk med sine fullt potensiale.

Kirken i Mustamèe er en stor og innholdsrik kirke! Den skal inneholde barne -og ungdoms lokaler,  i tillegg til en fløy hvor ungdomer uten et trygt hjem og behov kan få bo sammen med personal til stede. Her mangler flere millioner for å ferdigstille, men det blir svært bra når dette tar i bruk.

 

Se kildebildet
Bildet er fra markedet til Sakumenighet, utenfor menighetshuset.

Menighetshuset i Sakù.

Konfirmanter foran den nye kirken i Mustamèe.

Prosjektene kan følges på NMS sine nettsider.

Ønsker dere å støtte prosjektet kan dere bruke menighetens giverkonto som er: 3230 65 73208
Eller vippsnr. 111354 og merk Estland.

Spørsmål?

Kontakt:


Kirketjener
Morten Åreskjold
51 85 44 59
481 88 368
Send e-post

Tilbake