Misjonsprosjekt


Madagaskar 

Bilde av folk fra misjonsprosjektet på Madagaskar

Madagaskar:
Hundvåg menighet støtter Hanta og Aina som driver et jordbruk og helsesenter på Madagaskar.  Hanta er lege og driver praksis på landsbygda. Til å begynne med var hun landsbylege og tok imot pasienter i sitt eget hus. Dette er i et område med dårlige veier og ca .5 mil til hovedvei. I dag har de fått bygget et lite sykehus med både strøm(solcellestrøm), vann, dusj og toaletter.  Sykehuset har plass til 6 senger. Utstyr som f.eks. ultralyd, crp, oksygenkonsentrator mm. har kommet på plass etter hvert. Alt dette takket være enkeltgivere fra Norge. Hundvåg menighet er eneste organisajon som støtter prosjektet. Sykehuset får ingen offentlig støtte. Inntekten til drift kommer fra salg av medisiner og avgift for legekonsultasjoner. De som ikke har penger kan betale i kausalia f. eks ris. Jordbruksenteret har og begynt å få litt inntekter av salg av frø og jordbruksprodukter

Etter hvert som sykehuset kom på plass så har pengene også gått til å støtte oppbyggingen av et jordbrukssenteret. Aina er agronom og har driver med oppsøkende arbeid for å veilede bøndene området. Nå bygges opp et undervisningsbygg med overnattingsmuligheter.  Mulighetene for å få til et mer mangfoldig og bærekraftig jordbruk er store. Nesten alle er bønder og driver tradisjonelt jordbruk. De dyrker slik deres forfedre har gjort i alle år og er ofte hemmet av blant annet tabuer. Kompetansebygging er nøkkelen til utvikling og derfor støtter vi også jordbruksenteret. Senteret er i gang med kursing i både helsestell og kurs for bøndene. Etter kursene får de et kompetasebevis. Kommunen heter Anosibe Trimoloharano  og bygda heter Vohitsarahasina

For Hanta og Aina er det et kall å være i Vohitsarahasina.  Begge kunne lett fått jobb i en by hvor betalingsevnen er større, men velger seg å bo blant på landsbygda hvor der ikke er strøm eller andre fasiliteter. I dag har senteret 5 ansatte.

Pengegaver går via menigheten direkte til NGO-kontoen(ikke kommersiell registrert organisajon), som er underlagt kontroll av myndighetene, som krever årlig fremlagt regnskap sammen med økonomiplan for kommende år.

Ønsker dere å støtte prosjektet kan dere bruke menighetens giverkonto som er: 3230 65 73208
Eller vippsnr. 111354 og merk Madagaskar.

Dere kan også gå inn på facebooksiden : Hantas venner

Det er også mulighet å få skattetrekk på enkeltgaver og faste trekk. Husk å merke betalingen med misjonsprosjekt Madagaskar. Ønsker du skattetrekk ta kontakt med menigheten
  

 

 

Spørsmål?

Kontakt:


Kirketjener
Morten Åreskjold
481 88 368
Send e-post

Tilbake
Del