Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2015 til høsten 2019.

 

Faste medlemmer:
Leder : Kristine Brunvathne Bjerkestrand
Nestleder: Bjørn Bjaanes
Ole- Jan Friestad (representant i fellesrådet)
Einar Mestad
Natasha Helen Hult Melkevig
Hilde Jonassen
Hege Melby Melkevig
Monica Helgevold Haga
 

Varamedlemmer:
Øystein Gomo
Kari Sollie
Lise Sjølyst
Eli Gunn Buvik Rønning
Anne May Grøtterød

I tillegg møter sokneprest fast i menighetsrådet. Daglig leder er sekretær/saksbehandler for rådet.

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Kontakt:


Daglig leder
Solveig Bryngelsson
51 85 44 53
994 67 544
Send e-post

Tilbake