Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

Illustrasjonsbilde med mennesker rundt et bord

Faste medlemmer:
Leder : Kristin Signe Sofie Aalen
Nestleder: Ole Jan Friestad
Gro Skartveit
Kristine Brunvathne Bjerkestrand
Natascha Helèn Hult Melkevig
Hilde Kristin Lind Jonassen
Øystein Herwig Gomo
Bjørn Bjaanes


Varamedlemmer:
Brit Lyngsnes Broberg
Cecilie Haga Langeland
Jan Christer Svaasand
Elly Hanne Novianna Batubara
Astrid Viksøy Hamer

I tillegg møter sokneprest fast i menighetsrådet. Daglig leder er sekretær/saksbehandler for rådet.

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Kontakt:


Daglig leder
Solveig Bryngelsson
51 84 04 00
994 67 544
Send e-post

Tilbake
Del