Konfirmasjoner 2021, UTSATT


 

Menighetene har blitt anbefalt om å utsette konfirmasjonene for 2021 som følge av situasjonen rundt pandemien, Hundvåg menighet har vedtatt å følge denne anbefalingen. Konfirmasjonene for 2021 blir dermed flyttet fra våren til høsten. 

Nye datoer for konfirmasjoner er satt til:

Lørdag 4 september

Søndag 5 september

Lørdag 11 september 

 

Foresatte blir kontaktet om ny dato til sin konfirmant. Dersom de nye datoene ikke passer eller en har spørsmål om konfirmasjonene, kontaktes kateket Asle Valvik.

Kontakt:


Kateket
Asle Valvik
51 84 04 00
984 91 963
Send e-post

 

Tilbake