Konfirmasjoner 2021, UTSATT


 

Menighetene har blitt anbefalt om å utsette konfirmasjonene for 2021 som følge av situasjonen rundt pandemien, Hundvåg menighet har vedtatt å følge denne anbefalingen. Konfirmasjonene for 2021 blir dermed flyttet fra våren til høsten. 

Nye datoer for konfirmasjoner er satt til:

Lørdag 4 september

Søndag 5 september

Lørdag 11 september 

 

Foresatte blir kontaktet om ny dato til sin konfirmant. Dersom de nye datoene ikke passer eller en har spørsmål om konfirmasjonene, kontaktes kateket Asle Valvik.

 

Kontakt Asle Valvik på av975@kirken.no ved spørsmål.

 

 

Tilbake