Kontaktinformasjon


Hundvåg kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: hundvag.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Ulsnesveien 9, 4077 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Hundvåg kapell:
Hundvågveien 77, 4085 Hundvåg se kart

Daglig leder

Solveig Bryngelsson

51 84 04 00

99 46 75 44

Send e-post

Sokneprest

Jan Torrey Jensen

51 84 04 00

97 00 77 23

Send e-post

Kapellan

Rivoniaina Razakandriana

51 84 04 00

40 40 60 32

Send e-post

Kateket

Asle Valvik

51 84 04 00

98 49 19 63

Send e-post

Barne- ungdoms- og familiediakon

Hildegunn Brune

51 84 04 00

45 51 98 87

Send e-post

BU-arbeider

Rude Andre Elvemo Rott

51 84 04 00

48 25 12 79

Send e-post

Diakon

Anne Synnøve Vegge

51 84 04 00

98 07 90 77

Send e-post

Informasjonsmedarbeider

Camilla Froli Rødne

51 84 04 00

97 09 87 45

Send e-post

Kantor

Bente Ulvestad

51 84 04 00

91 62 99 09

Send e-post

Kirketjener

Morten Åreskjold

51 84 04 00

48 18 83 68

Send e-post

Trosopplærer

Janne Kristine Haukelid Berge

51 84 04 00

45 25 04 70

Send e-post